ТЕМА

Workshop 4: Дигиталният ПР- свръх силата, която малко хора познават. Как да я използваме и прилагаме. Практически съвети и примери от практиката

.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Д-р Александър Христов е доцент по маркетинг в УНСС и преподавател по ПР в НБУ. Управляващ партньор е на ПР агенция Параграф 42, която развива измерване и оценка на ефективността и дигитален ПР.

Заместник-председател е на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и председател на Центъра за анализи и кризисни комуникации. През периода от 2011 г. до 2013 г. е Председател на БДВО, от 2006 до 2011 г. е Председател на Комисията по етика на асоциацията. Бил е журналист, заемал е мениджърски позиции в комуникационни отдели във финансови институции, в продължение на 7 години е акаунт директор на ПР агенция Сивитас България.

Автор e на четири книги и на над 70 публикации в наши и чужди издания. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Спи малко, пише много, и е убеден, че комуникациите могат да бъдат двигател на големи промени в бизнеса и обществото.

TOP