ТЕМА

Дропшипинг от АлиЕкспрес мисията възможна. Намиране и продаване на стока от Китай на дропшипинг принцип

Част от въпросите, които ще се засегнат в темата Кои са платформита, на които можем да започнем да продаваме стоки, които не притежаваме? Какви инструменти биха ни били нужни и в помощ за разивтие на нашите магазини? Кои са главните проблеми на този тип търговия? Решения за справяне с тези проблеми ?

ПРЕДСТАВЯНЕ

Георги Шопов е предприемач в областта на електронната търговия и управлява собствен продукт – платформа за поддръжка на онлайн магазини в eBay, Amazon и Shopify, (Web Seller Guru) която e готово техническо решение за нуждите на различните магазини. Георги има няколко онлайн проекти и дигитални продукти зад гърба си, като неговите силни страни са свързани с управление на бизнес процеси, онлайн маркетинг, валидация на идеи, привличане на клиенти и стратегии за монетизиране.

TOP