ТЕМА

Визуален content marketing в Ecommerce

Какво ще включва темата ми:

  • Информационна претовареност на потребителите и как да я преодоляваме;
  • Какво ДА и какво НЕ в дигиталните визуалиции;
  • Бърза рецепта за силна визуална идентичност.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Лиляна Загорчева, експерт по комуникация и визуално съдържание

Лиляна е управляващ партньор в студиото за съдържание и визуална комуникация InfoGraffiti. Екипът на студиото работи за компании като Coca Cola, Mondelez, DIAGEO, Novartis, Telenor, A1 и много други големи, малки и стартиращи компании. Има проекти в 50 държави на 4 континента. Корпоративни комуникации, управление на кризи и финансов PR за международни компании са част от опита, който Лиляна днес ползва, за да създава успешни  стратегии за визуализация. Нейният институционален опит включва правителствени проекти в ЕС и Близкия изток. Тя може да ви помогне да печелите битки във войната за внимание.

TOP