ТЕМА

Правни и счетоводни аспекти на онлайн търговията в България

На лекцията ще бъде разгледано законодателството, регулиращо онлайн магазините, както и закони с изключително значение за съответствието на интернет магазините с българското законодателство. Основните теми, които адв. Димитрова ще изложи са:

1. Общите условия - какви изисквания поставя Законът за защита на потребителите и европейските нормативни актове към онлайн търговеца, каква информация за потребителя следва да бъде включена в онлайн магазина и върху кои клаузи да се съсредоточим като търговци;

2. Политиката за сигурност и Политиката за бисквитки - какви изисквания поставя Законът за защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, известен като GDPR; каква информация за субектите на данни следва да включим в онлайн магазина и как да се отнасяме към въпросите, касаещи лични данни на нашите клиенти;

3. Указания за програмиста на сайта за имплементация на необходимите технически изисквания - адв. Димитрова ще разгледа детайлно какво следва да е осигурено технически на Вашия сайт, как може да се случи това и какво да укажете на компетентното ИТ лице за изпълнение на целта;

4. Указания за служителите в онлайн магазина - как да обезпечим правно действията на нашите служители и да ги информираме в лесни стъпки какви права имат нашите клиенти и как да реагираме в определени ситуции; Тук ще обсъдим- Как да публикуваме обявите си в сайта, за да не нарушим законодателството в областта на конкурентното и потребителското право (нелоялни, агресивни търговски практики)?
- Какво да направим при постъпила поръчка?
- Как да рекламираме продукта?
- Как да промотираме продукта (намаления, томболи, игри, оферти)?
- Какво да правим при постъпила рекламация или упражнено право на отказ от поръчка?

ПРЕДСТАВЯНЕ

Михаела Димитрова е адвокат, специализиран в корпоративното, договорното и международното право. В продължение на 7 години е консултирала европейски компании, ситуиирани в Англия, Франция и Германия по въпроси, свързани с международните онлайн продажби в маркетплейс платформи, производство, дистрибуция,  внос и износ на стоки и услуги, данъчно третиране на бизнеса с международен елемент и др.

Адвокат Михаела Димитрова работи на самостоятелна практика в гр. София, а от месец ноември 2018 г. в партньорство с адв. Радостина Хаджиева учредява Адвокатско дружество "Димитрова и Хаджиева".  Заедно адвокатите работят предимно върху дела и проекти в областта на корпоративното, договорното, вещното и наказателното право.

Адв. Димитрова е участвала в редица семинари и има опит като лектор на събития  и обучения с акцент върху бизнеса, включително и по въпроси свързани с Регламента за защита на лични данни. По новия закон адв. Димитрова е консултирала стотица български и чуждестранни компании. В интернет и по-конкретно в социалните мрежи адв. Димитрова провежда свободно достъпни видео обучения на различни юридически теми, поднесени по ясен и разбираем начин.

TOP